Ảnh đại diện của populate
@populate
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 03 năm 2004
0 Đề xuất

populate

Trực tuyến Ngoại tuyến
Technical skill sets in SHAREPOINT, C#, VB.NET, ASP, ASP.NET, PHP, WPF, WCF, WorkFlow, SQL-SERVER, XML, AND JAVASCRIPT. Total 7+ years exp in different application. MCTS ON SHAREPOINT ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT. (Online product selling) (Real Estate) (Real Estate) (Real Estate) (Pay pal Enabled) (Pay pal Enabled) (Travel & Tourism- Real Estate Site) (Travel & Tourism- Integrate With IBM MQ-Series Middle tier Architecture) (Pay pal Enabled) And Many More.....
$20 USD/giờ
3 đánh giá
3.4
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự