Ảnh đại diện của postchadha
@postchadha
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

postchadha

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a senior citizen with 30 years exposure in Pharma & Nutrition field. I have my blog . I am a squidoo lens master also I have written artcles in respect of child care, single parenting, women health, Depression, Ankylosing Spondilytis, Chronic Pulmonary Obstruction Disease Symptoms, real estate topics and various miscellaneous reviews etc. I have good writing and communication skils. I know all the topics well and write unique articles on diverse topics. I have recently created a wordpress blog Jagmohan Chadha
$10 USD/giờ
37 đánh giá
4.9
  • 51%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

B.Sc.

1959 - 1965 (6 years)

Bằng cấp

B.Sc. Degree (1965)

Delhi University

This is a three year degree course after Intermediate examination.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự