Hình đại diện của pradeep211
@pradeep211
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 04 năm 2005
0 Đề xuất

pradeep211

Trực tuyến Ngoại tuyến
M/S dlchandra, a global webApplication development and SEO Company, established in 2003 with a mission of providing quality and reliable services using its cutting edge technologies with proven methodologies and practices. M/s dlchandra offers a unique business proposition of virtual teams to it overseas customers. M/s dlchandra offers its services across a wide spectrum of technologies to include: Application Development E-Business Solutions SEO And PPC Work IT Consulting M/s dlchandra has been providing its services using the following technologies. Internet/Intranet/Extranet Solutions based ,JSP, XML, ASP, JavaScript, VBScript, PHP, and PERL and so on for developing e-commerce, business-to-business collaboration and office automation solutions. Database Solutions using Microsoft SQL server, Oracle MySQL, Sybase, FoxBASE and so on, for providing solutions for data storage, data mining, data warehouse solutions and client-server backend support. SEO optimization,Search Engine Ranking,Keyword Search,Meta tage Optimization,Content Optimization
$7 USD/hr
2 nhận xét
2.4
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự