Ảnh đại diện của Prasad79
@Prasad79
Member since Ngày 21 tháng 11 năm 2007
0 Đề xuất

Prasad79

Trực tuyến Ngoại tuyến
Skill set are mainly, Microsoft .Net based, Web and Desktop developments on ASP.Net, C# or VB.Net. Apart from that I am well converse in ASP, VB, JavaScript, HTML, XML, SQL, MS SQL Server, Oracle, Photoshop Design and etc.
$15 USD/giờ
4 đánh giá
2.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự