Ảnh đại diện của prasadak82
@prasadak82
Cờ của India Trivandrum, India
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 03 năm 2014
0 Đề xuất

prasadak82

Trực tuyến Ngoại tuyến
Thanks for visiting my profile page. I'm a Software Developer having a total of 11+ Years of experience in SDLC. # Area of Expertise/Skill Set * .NET(Windows/Web) Programming using C# and VB * SharePoint 2010/2013/Online (O365) * SharePoint Hosted Apps /Out-Of-The-Box/Custom Development * SharePoint Web Parts/App Parts/Event Receivers * SharePoint Workflows - SharePoint Designer, Microsoft Flow, Nintex, VS * Server Side Object Model & Client Object Models - CSOM/JSOM * Installation & Configuration of SharePoint Servers * SharePoint Farm Administration & Support activities * SharePoint Designer 2010/2013 * REST API, JQuery/JavaScript, CSS * SQL, MySQL * Power Shell Scripting * VBA * Word/Excel/Spread Sheet Looking forward to working with you. Thanks!
$30 USD/giờ
29 đánh giá
4.5
 • 84%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của M A. Chart controls $55.00 USD

  “Any small requirements will make it as scene and try to get money and increase the project cost. definitly wont hire again....”

 • hình của Shankarunm Build a Website ₹8500.00 INR

  “He understood the problem and asked the right question proactively clearing the requirements ambiguity . Finished the project on time with great quality.”

 • hình của Daniel M. Project for Prasadak82 $45.00 AUD

  “Got the job done on time with good communication”

 • hình của paul241274 Capacitación SharePoint $99.00 USD

  “Su trabajo fue muy bueno y rápido”

 • hình của hostinb1 SharePoint javascript rest api ₹10700.00 INR

  “excellent work done for my project”

 • hình của M A. Chart in WPF $20.00 USD

  “will hire again”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự