Ảnh đại diện của prashantch
@prashantch
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 02 năm 2008
0 Đề xuất

prashantch

Trực tuyến Ngoại tuyến
We represent a small team of highly professional software developers. We are experienced in developing scalable and powerful applications using modern technologies such as Java(Java /J2EE, Spring, Struts, Hibernate), AJAX, Swing, Flex , ActionScript,Flash,JSF, JBoss. ROR, Grail, Nodejs, angularjs, jquery and many more. To provide you with quality software in short terms we use modern, high performance software developing technology, based on flexible technologies adopted to GAF environment. Best regards, Prashant choudhary
$15 USD/giờ
1 đánh giá
4.7
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự