Ảnh đại diện của pravatdash92
@pravatdash92
Cờ của India Bhubaneswar, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 05 năm 2016
0 Đề xuất

pravatdash92

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello All, I am having 6+ year experience in web designing and development. My skills are - Java, Spring, Hibernate, Web service -Arduino, Node MCU, ESP 8266 and Resberry PI, Micro Python - WordPress, BOOTSTRAP, RESPONSIVE HTML ,HTML 5 , CSS 3 and JQuery - LARAVEL PHP framework,CORE PHP, MYSQL - Mobile apps Android Apps, IOS Apps Development and support - Angular JS, Node JS with MongoDB. I know well about the value of time and i will surely deliver the work on time. My primary focus is to ensure that my customers succeed in their goals and puts them on track for getting increased productivity while saving cost. I am also providing online training. Thanks
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự