Hình đại diện của pravindahal
@pravindahal
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 05 năm 2009
0 Đề xuất

pravindahal

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a devops professional with experience in architecting containerized microservices using docker and migrating legacy apps into the cloud. I have experience in developing full stack web applications using Laravel and Symfony PHP Frameworks. I have written Desktop applications in Python, Java SE and MS Visual Basic and .NET. I also have knowledge of low level programming in C and C++. I have also worked as Embedded Systems Programmer in the past and have good knowledge with programming 8051 microcontrollers and Arduino Platform.
$35 USD/Giờ
các đánh giá về 3
3.8
  • 75%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 40%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Web and Desktop Applications Developer

Jul 2011

Programming Languages: PHP, MySQL, Javascript, Python, VBS, Windows Batch Technologies/Tools/Platform: AJAX, MVC, jQuery Javascript Framework, Symfony PHP Framework, Propel ORM, tinyMVC PHP Framework, curl, Netbeans IDE, Python 2.7, wxPython, py2exe, pywin32, Windows Management Instrumentation , Linux, Windows

Embedded Systems Developer and Engineering Consultant

Jun 2010 - Jan 2011 (7 months)

Responsibilities: Device driver programming, Embedded application programming, Desktop and Web applications programming, Project feasibility analysis and proposal writing, Development and maintenance of official website Programming Languages: Embedded C/C++, Arduino C++, Arduino Java, Microsoft Visual Basic, PHP/MySQL Technologies/Tools/Platform: Arduino, osCommerce, Prestashop, SMF, Wordpress, Intel 8081 based micro-controllers, Small Device C Compiler, Windows XP, Windows 7, Ubuntu Linux

Freelance Web and Desktop Applications Developer

May 2009 - Jul 2011 (2 years)

Programming Languages: PHP, MySQL, Javascript, Python, C, C++, Java Technologies/Tools/Platform: AJAX, MVC, Data mining, jQuery Javascript Framework, Yii PHP Framework, phpActiveRecord, Wordpress, wxPython, ffmpeg, curl, Java Swing, Netbeans IDE, Web server setup and administration, Linux, Windows

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự