Hình đại diện của pravins9
@pravins9
Cờ của India Vasai, India
Làm thành viên từ 5 tháng 12, 2016
1 Đề xuất

pravins9

Trực tuyến Ngoại tuyến
I can develop an awesome looking website for you, fulfilling all your business requirements. I am an expert in Django (Python Web Framework) and I love automating daily repetitive tasks through Python. I am available 24 x 7 for my clients, feel free to contact me on any given time. Backend # Python # Django # Flask Frontend # HTML (5) # CSS (3) # Javascript # React.Js # Bootstrap Databases # MySQL # MongoDB Tools # Git # Amazon Web Services # Heroku Python libraries # Regex # Asyncio # Selenium # BeautifulSoup # Scrapy # PyQt5 # Google Sheets API # Google Drive API # Twitter API # Telegram API # Telegram Bots API # Numpy # Pandas # Matplotlib
$50 USD/hr
1 Nhận xét
2.5
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Master of Technology in Electronics Engineering

2014 - 2016 (2 years)

Bachelor of Engineering in Electronics and Telecomm Engineering

2009 - 2013 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự