Hình đại diện của prempandya
@prempandya
Cờ của India Rajkot, India
Làm thành viên từ 1 tháng 4, 2017
1 Đề xuất

prempandya

Trực tuyến Ngoại tuyến
"My aim is to provide the best services through my extensive experience of 2+ Year and knowledge." Top Skills : 1) Application : 1.1) IOS Application 1.2) Xcode 1.3) Swift 4.1 1.4) Objective C 1.5) Cocoapods - External Library 2) Web : 2.1) Core Php 2.2) HTML 2.3) CSS 2.4) Bootstrap 2.5) Javascript 2.6) jQuery 2.7) Ajax
$5 USD/hr
7 nhận xét
3.1
  • 86%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

IOS Developer

Oct 2018

I'm working with team of application development and web development. Recent technology i have used is Swift 4, Objective C and Cocoapods as external library.

Php Developer

May 2017 - Jul 2018 (1 year)

I have expertise in core Php, Mysql database and frontend like HTML, Bootstrap, Js and jQuery.

Giáo dục

Bachelor in Computer Application

2010 - 2013 (3 years)

Master in Computer Application

2015 - 2018 (3 years)

Bằng Cấp

Php Development (2017)

Evoke Infotech

i have completed work in Php development, in this course we covered Core Php, HTML, CSS, JS, jQuery, Bootstrap and Sql - Sqli database.

iPhone Application Development (2018)

Ncrypted Technology

i have completed work as a iPhone Application Developer, in this course we covered Xcode, Swift 4, Cocoapods, Sql database, CoreData, Push notification etc..

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự