Ảnh đại diện của premrajani
@premrajani
Cờ của United States Manchester, United States
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 02 năm 2004
0 Đề xuất

premrajani

Trực tuyến Ngoại tuyến
Total IT experience of more than 8 years as an associate in Insurance, Financial industries. Extensive experience in the areas of analysis, design, development, maintenance and testing of application software and project management. Strong exposure to Visual , , ASP.NET, Visual Basic, ASP, Oralcle9i, SQL Server and AJAX. Deep understanding of technology with focus on delivering business solutions. Strong Troubleshooting and problem solving skills. Experience on Microsoft Application blocks such as Data Access Application Block, Exception Handling Application Block and Caching Application Block. Developing web applications, window applications and web services for portal using ASP.NET, C#, VB.NET, ADO.NET. Built Custom Controls and User Controls using .NET framework 1.1 and .NET Framework 2.0.
$20 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự