Ảnh đại diện của premrajani
@premrajani
Cờ của United States
manchester, United States
Thành viên từ February, 2004
0 Đề xuất

premrajani 

Total IT experience of more than 8 years as an associate in Insurance, Financial industries. Extensive experience in the areas of analysis, design, development, maintenance and testing of application software and project management. Strong exposure to Visual , , , Visual Basic, ASP, Oralcle9i, SQL Server and AJAX. Deep understanding of technology with focus on delivering business solutions. Strong Troubleshooting and problem solving skills. Experience on Microsoft Application blocks such as Data Access Application Block, Exception Handling Application Block and Caching Application Block. Developing web applications, window applications and web services for portal using , C#, , ADO.NET. Built Custom Controls and User Controls using .NET framework 1.1 and .NET Framework 2.0.
$20 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự