Ảnh đại diện của prgrmmrs
@prgrmmrs
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 05 năm 2007
0 Đề xuất

prgrmmrs

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm an IT professional. I recently decided to sign up at this site, because in my spare time, I would be doing this for the fun of it for people that I meet in chat rooms and forums. I figured that I might as well get paid for it, right? PHP/MySQL/ASP/HTML/CSS are my specialties. Buyers: If you're posting a project, please make sure that your details are very clear so that there are no disagreements between you and the freelancer.
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự