Ảnh đại diện của primeseoexperts
@primeseoexperts
Cờ của India Jaipur, India
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 08 năm 2017
0 Đề xuất

primeseoexperts

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are Qualified SEO professional with solid experience in developing SEO campaigns, analytics,
 SE rankings monitoring, keyword research, site auditing methods, social media optimization and link building. We have a passion for optimizing websites to achieve business goals and a talent for improving organic SE rankings with our creative approach and thorough research and analysis. Responsibilities: • Develop SEO strategies, and implement campaigns • Perform site analysis, keyword research and assess link building opportunities • Perform competitor SEO research • Based on analysis, results , continually improve and modify strategies to optimize effectiveness • Prepare analytics and ranking reports and present to clients and management Our strategy and methods will be 100% WHITE HAT taking into consideration all Google PENGUIN & PANDA latest updates. We will also promote your Website in various Social Media (Facebook, Twitter & LinkedIn etc.) to drive more Traffic for your Website.
$2 USD/giờ
5 đánh giá
2.8
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 76%Đúng ngân sách
 • 76%Đúng giờ
 • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  75%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự