Ảnh đại diện của projectivemotion
@projectivemotion
Cờ của Mexico Reynosa, Mexico
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 11 năm 2008
0 Đề xuất

projectivemotion

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm Senior Level Web Developer. Experience and Skills: - Web application development - Application deployment and testing - Project management - Mysql administration, optimization, configuration - Cloud deployment - Docker, Linux, Apache, C++ - Api integration - Web Scraping Check my github!
$50 USD/giờ
19 đánh giá
4.8
  • 90%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Bằng cấp

Oracle Certified Professional, MySQL 5 Developer (2012)

Oracle

The Oracle Certified Professional (OCP) credential is the benchmark of professional skill and technical expertise required to manage, develop, or implement enterprise-wide databases, middleware, or applications. Increasingly, IT managers use the OCP credential to evaluate the qualifications of employees and job candidates.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự