Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$30 USD / giờ
Cờ của INDIA
patna, india
$30 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 2:30 CH
Đã tham gia vào tháng 6 28, 2023
0 Khuyến nghị

Abhishek K.

@projectmanager75

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
100%
100%
$30 USD / giờ
Cờ của INDIA
patna, india
$30 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Project Manager

Abhishek Kumar, a seasoned and results-driven Project Manager, brings a wealth of expertise in overseeing and delivering successful projects from initiation to completion. With a proven track record of effective leadership, strategic planning, and cross-functional collaboration, I am dedicated to ensuring the timely and on-budget delivery of high-quality projects. Key Skills: Strategic Planning: Proficient in developing comprehensive project plans that align with organizational goals, ensuring that project objectives are met on time and within budget. Team Leadership: Adept at leading and motivating cross-functional teams, fostering a collaborative and high-performance work environment. Skilled in maximizing team members' strengths to achieve project milestones. Risk Management: Proactively identify and mitigate potential risks, ensuring that projects proceed smoothly. Implement effective risk management strategies to address challenges and minimize disruptions. Communication and Stakeholder Engagement: Strong communication skills facilitate transparent and open dialogue with team members, stakeholders, and clients. Ensure that project progress is clearly communicated, and stakeholder expectations are managed effectively. Budgeting and Resource Management: Expertise in developing and managing project budgets, allocating resources efficiently, and optimizing costs while maintaining high-quality deliverables. Adaptability and Problem-Solving: Thrive in dynamic environments by adapting quickly to changes and employing a solution-oriented approach. Proven ability to troubleshoot and resolve issues to keep projects on track. Project Management Methodologies: Proficient in utilizing various project management methodologies, including Agile, Scrum, and Waterfall, to tailor approaches based on project requirements and organizational preferences. Achievements: Highlight specific achievements, such as completing projects ahead of schedule, achieving cost savings, or successfully implementing process improvements. Professional Qualifications: List relevant certifications such as PMP (Project Management Professional) or PRINCE2, showcasing a commitment to maintaining high standards in project management. Mission Statement: Dedicated to delivering excellence in project management, I am committed to driving success through meticulous planning, effective communication, and collaboration. My mission is to lead teams to achieve project goals, exceed client expectations, and contribute to the overall success of the organization.

Liên hệ Abhishek K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Project Manager

Braindrain IT Consultancy and Services
thg 4 2023 - Hiện tại
Planning, guiding, execution and delivering various client projects in Python (Django) as well as PHP(Laravel) .The projects include the e-commerce platform of Staqo & Sur-measure, Cryptocurrency Project, Online Examination Panel.

Học vấn

B-TECH

India 2012 - 2016
(4 năm)

Liên hệ Abhishek K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.