Ảnh đại diện của propheticdev
@propheticdev
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 03 năm 2016
0 Đề xuất

propheticdev

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are working on game development since last 4 years on multiple platforms like IOS,Android and have developed more than 500 mobile Android & iOS games and 70+ HTML5 Js Game Developed and 5 native iOS,Android and Web application such as Sports,Multimedia and Entertainment. We are also working Web Designing and Web Development. 1 3rd party frameworks and Ad networks integration such as Ad-mob,IAPs,UnityAds,Flurry,Heyz-app,Chartboost and any other that you want. 2. game development. 3. skinning of current application. 4. bugs and existing app. 5. app from scratch. 6. integrating Third party APIs. 7. Add new features to existing app. 8. Integrating social networking site(Facebook, twitter, Instagram, etc). We will complete your project with quality, honesty and also meet deadline.
$24 USD/giờ
21 đánh giá
5.1
  • 90%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 31%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự