Hình đại diện của prsun000
@prsun000
Cờ của China Dandong, China
Làm thành viên từ 31 tháng 7, 2018
0 Đề xuất

prsun000

Trực tuyến Ngoại tuyến
Thanks for visiting my profile. I'm a talented program developer with many detailed knowledge of how to build a perfect application. I am a Full stack Web Developer with 8+ years of experiences working on the website. Also Senior Software Developer with C, C++, C#, Java, Python. My skills: 1. Front End - HTML5/CSS3, JavaScript/jQuery, Sass/Less - Bootstrap, Bulma, Semantic UI, Responsive Web - ES6, React(Redux, Flux), Angular(RxJS), Vue.js, Ember.js, Backbone.js, Typescript - PSD to HTML, XD to HTML - Woocommerce, Magento, Prestashop 2. Back end - PHP 7, Laravel, CodeIgniter, Yii, Symfony, CakePHP - Java, Spring, Struts, Hibernate - Python, Django, Flask - Node.js, ExpressJS - Restful APIs - ASP.NET, C# - Ruby on Rails - MySQL, MariaDB, SQLite, MSSQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis 3. API development and integration - Payment: PayPal, Stripe, Uphold - Google APIs, Twilio, Zapier - Facebook, Twitter API 4. Unity 3D 5. Other - Full time - Correct Result
$30 USD/hr
2 nhận xét
2.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 93%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

AR/VR Training Simulator Developer

Jan 2017 - Jul 2018 (1 year)

I have developed flighting training simulators using HoloLens, HTC Vive and Oculus. We can do anything.

Web & Mobile Developer

Dec 2011 - Dec 2016 (5 years)

I developed a lot of apps,games and websites.

Embedded System Developer

Apr 2009 - Dec 2011 (2 years)

I developed several embedded systems based on micro controller,micro processor and dsp. A system include device, firmware and pc application. Also I have developed several communication mobile apps using Wifi, Bluetooth, USB OTG etc.

Giáo dục

Master

2005 - 2009 (4 years)

Bằng Cấp

Outstanding (2009)

University of Tianjin

Got A+ for graduation.

Các xuất bản

Several Posts

I wrote several posts.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự