Ảnh đại diện của prudnikov
@prudnikov
Member since Ngày 20 tháng 05 năm 2006
0 Đề xuất

prudnikov

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a web developer. My experience on php/mysql and related technologies and languages about 7 years. At last time i'm take a great interest to web 2.0 vision, buiding web sites based on ajax technology. I like interest work to be satisfied. I like making nice things.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
3.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự