Ảnh đại diện của PS2U
@PS2U
Member since Ngày 28 tháng 12 năm 2004
0 Đề xuất

PS2U

Trực tuyến Ngoại tuyến
we are having a very good experience in software development/design including client-server, system/Communication, Multi Threading, ATL, COM/DCOM, Web-based, Handheld device application and implementation using Visual C++ 5.0/6.0,Visual Studio DOT NET, Windows SDK, TAPI, Visual Basic 6.0
$25 USD/giờ
34 đánh giá
4.5
  • 94%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 55%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự