Ảnh đại diện của pspcoder
@pspcoder
Cờ của Ukraine Zaporozhie, Ukraine
Member since Ngày 19 tháng 11 năm 2007
1 Đề xuất

pspcoder

Trực tuyến Ngoại tuyến
Programming: C/C++, STL, Boost, Multithreading, WinAPI, GDI+, OpenGL, TCP/IP, Sockets, Audio/Video processing etc. Embedded systems: Design, ARM Cortex Mx, ASM/C/C++, Eth/TCP/IP, VoIP, RTOS, Drivers. Web: PHP/MySQL and tech based on this. Linux: Debian, LAMP, system administration, GCC.
$10 USD/giờ
2 đánh giá
2.8
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của FacelessFox Приложение OpenGL $30.00 USD

  “Excellent work! I got even more than expected, thanks!”

 • hình của Venu K. speex codec integration $222.00 USD

  “He is very much hesitant & adamant to do any review changes in the code after the delivery .”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự