Hình đại diện của psybobr
@psybobr
Cờ của Ukraine Odessa, Ukraine
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 01 năm 2008
0 Đề xuất

psybobr

Trực tuyến Ngoại tuyến
Programming languages and technologies: OOP, MVC, Facade, Bridge, Abstract Factory, Strategy, Adapter, Observer, Singleton, Decorator, Factory Method, Template Method Flex / Flash (custom UI components, states, effects, styling, AMF, ExternalInterface) PHP (smarty, curl, soap, sockets, memcache, json etc) JavaScript, AJAX SQL: MySql, Mysqli, ADOdb (joins, explain, indexing...) XML (XHTML, XPath, DOM) Flex frameworks Cairngorm PureMVC PHP frameworks: Drupal: theming, phptemplate, creating own modules, customizing existing modules, hooks, forms API Zend framework PureMVC JS frameworks: EXTjs, JQuery CMS: XT:Commerce (and clones: ZenCart, VamShop, OsC) theming, customizing and creating modules, intergate with other CMS Wordpress: theming, using existing modules ModX: theming, using snippets from community Joomla: theming, using existing modules, customizing & tuning Wiki: theming, customizing & tuning, intergate with other CMS PhpBB: theming, customizing & tuning, intergate with other CdMS OS: Linux (bash, coreutils, LAMP administration, rpm/apt, ifconfig, iptables, route,service, cron, rsync) windows (advanced level) Mac Development tools: Adobe Flex Builder FlashDevelop Codelobster (for Drupal) Eclipse (PDT, SVN, FTP) FireBug Zend IDE Gedit + plugins
$20 USD/Giờ
1 Nhận xét
2.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự