Ảnh đại diện của publicrelate
@publicrelate
Member since Ngày 10 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

gettinitdone

Trực tuyến Ngoại tuyến
Type 100-plus wpm and data entry is fast and accurate; research completed thoroughly with a quick turnaround; manage extensive projects to meet deadlines
$15 USD/giờ
1 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự