Ảnh đại diện của pupster321
@pupster321
Thành viên từ January, 2009
2 Đề xuất

Pupster

Trực tuyến Ngoại tuyến
Graphic Designer and Autocad expert! Logo Design - I will work with you even if it is after the contest to get you the exact logo that you desire. It's my job to put your Vision in Print. CAD Design - I also, have experience in Mechanical Drafting, Civil Engineering and Architecture CAD drafting. my motto is: "Always Do More Than is Expected" Thank you, Steve
$17 USD/giờ
29 đánh giá
6.0
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 23%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Graphic Designer

Jan 2008

Graphic Designer and Autocad expert, I have experience in Mechanical Drafting, Civil Engineering and Architecture.

Giáo dục

Graphic Design

2010 - 2011 (1 year)

Autocad 2007

2009 - 2010 (1 year)

land desktop development

2009 - 2010 (1 year)

Chứng chỉ

Expert Cad Operator

Westech College

can work with all Autodesk Products auto cad (all versions) autodesk inventor Mechanical Desktop and others

Graphic Designer

Westech College

Certified in Photoshop, Illustrator, photo plus, Paintshop pro. Trained in photo manipulation. Trained in Logo Design.

Các xuất bản

CNC Diet

I did the background image and all the images used in the web sight.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự