Ảnh đại diện của qadir0108
@qadir0108
Cờ của Pakistan Islamabad, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

qadir0108

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am dedicated, committed and hard-working individual with proven software development skills and I am here to help you using Software technologies. I develop enterprise level web and desktop applications and web integration. .NET: - ASP.NET MVC, ASP.NET SignalR, Razor, WebForms, ASP.NET Web-API, WCF, OData, ServiceStack, RestSharp - , Kendo UI, DevExpress, Telerik - WPF, Silverlight, Winforms - Entity Framework - API / Social APIs Integration - Crystal Reports, RDLC, iTextSharp, Spire - Solr, Lucene, ElasticSearch Front-End: - CSS, Bootstrap, jQuery, jQuery Mobile Databases: - Oracle, SQL Server, MySQL and PostGreSQL, MongoDB Java: - Java, Spring MVC, Hibernat, AWT, Swing - Android development My previous experience is in these domains; Telecommunications, Logistics and Social Safety I deliver projects on-time, within budget with proper communication to clients. I am sure, you will feel comfortable to work with me.
$15 USD/giờ
0 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Kinh nghiệm

Manager - BSS Development

Mar 2009

Giáo dục

MS(IT)

2006 - 2009 (3 years)

BS(IT)

2001 - 2005 (4 years)

Qualifications

Java Platform Enterprise Edition 5 (Java EE 5) (2012)

http://www.brainbench.com

3.71 94%

Các xuất bản

Semantically Enhanced Grid Resource Management

Kamran Qadir, Falak Nawaz, Raihan Ur Rasool, H. Farooq Ahmad, Shahid Mahmood, "Semantically Enhanced Grid Resource Management", in 4th International Conference on Semantics, Knowledge and Grid (SKG'08) Dec. 4-5, 2008, Beijing, China

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự