Hình đại diện của qadir0108
@qadir0108
Cờ của Pakistan Islamabad, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

qadir0108

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am dedicated, committed and hard-working individual with proven software development skills and I am here to help you using Software technologies. I develop enterprise level web and desktop applications and web integration. .NET: - ASP.NET MVC, ASP.NET SignalR, Razor, WebForms, ASP.NET Web-API, WCF, OData, ServiceStack, RestSharp - [login to view URL], Kendo UI, DevExpress, Telerik - WPF, Silverlight, Winforms - Entity Framework - API / Social APIs Integration - Crystal Reports, RDLC, iTextSharp, Spire - Solr, Lucene, ElasticSearch Front-End: - CSS, Bootstrap, jQuery, jQuery Mobile Databases: - Oracle, SQL Server, MySQL and PostGreSQL, MongoDB Java: - Java, Spring MVC, Hibernat, AWT, Swing - Android development My previous experience is in these domains; Telecommunications, Logistics and Social Safety I deliver projects on-time, within budget with proper communication to clients. I am sure, you will feel comfortable to work with me.
$15 USD/hr
0 nhận xét
2.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

Manager - BSS Development

Mar 2009

Giáo dục

MS(IT)

2006 - 2009 (3 years)

BS(IT)

2001 - 2005 (4 years)

Bằng Cấp

Java Platform Enterprise Edition 5 (Java EE 5) (2012)

http://www.brainbench.com

3.71 94%

Các xuất bản

Semantically Enhanced Grid Resource Management

Kamran Qadir, Falak Nawaz, Raihan Ur Rasool, H. Farooq Ahmad, Shahid Mahmood, "Semantically Enhanced Grid Resource Management", in 4th International Conference on Semantics, Knowledge and Grid (SKG'08) Dec. 4-5, 2008, Beijing, China

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự