Ảnh đại diện của qbmedia
@qbmedia
Cờ của Uruguay Colonia Del Sacramento, Uruguay
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 07 năm 2004
0 Đề xuất

qbmedia

Trực tuyến Ngoại tuyến
QB Media is a graphic and multimedia design firm. We provide services for Web Design, Interactive applications, Animation, Motion Graphics and Corporate ID. Our areas of expertise include logo design, branding, brochures and 2.5D animation. Key Clients: NBC The World Fashion Awards PEPSICO UNICEF NBA Athletes Blue Cross & Blue Shield Inter-American Developement Bank (Banco Interamericano de Desarrollo) Toyota
$60 USD/giờ
16 đánh giá
5.6
  • 91%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Founder, Art director

Feb 2004

Decided to finally settle down my own studio and did so in 2004. So far is has been a blast.

Web designer

Jul 2003 - Dec 2003 (5 months)

Worked as a web designer, mostly designing E-Commerce sites

Graphic and digital designer

Jan 2001 - Jul 2002 (1 year)

Worked as a graphic designer while doing some work in Flash too.

Giáo dục

Master, Graphic and Digital design

1999 - 2003 (4 years)

Analyst, Advertising and Marketing

1999 - 2001 (2 years)

Qualifications

Graphic and digital designer (2002)

UDE

Degree on Graphic and Digital Design

Advertising (2003)

UDE

A short 2 year degree on Advertising and Marketing, just to help my design and creative skills.

Các xuất bản

Big Book of Brochures

Featured on Harper Collins' "Big Book of Brochures" 2008

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự