Ảnh đại diện của qeeqez
@qeeqez
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 08 năm 2015
0 Đề xuất

qeeqez

Trực tuyến Ngoại tuyến
Master of Computer Science | Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics Extensive Java knowledge: - Web development with Spring MVC; - Desktop development with JavaFX (cross-platform); - Android applications development. Working with projects for: - Back-End Development; - API Designing; - Android Apps Creation; - Database Designing; - Projects Deployment; - DevOps; - Front-End Development. Can easily manage tasks for: - Website Building; - Web Scraping; - Bot Creation; - Automation Scripts. Skills: - OOP, MVC, Microservices; - Java 8, JavaEE, EJB, JSF, JPA; - Javascript, Python, Go, NodeJS, PHP; - Spring Framework, Eclipse Vert.x, Iris; - Angular, Vue, JQuery, Ajax; - Bootstrap, HTML5, CSS/SASS; - Android, RxJava, Dagger 2; - DevOps, Docker, Swarm, AWS, Linux; - Gradle, Maven, Git.
$30 USD/giờ
6 đánh giá
3.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Java Developer

Mar 2015

Working on back end of internal Epam system.

Giáo dục

Bachelor

2011 - 2016 (5 years)

Master of Computer Science

2016 - 2017 (1 year)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự