Ảnh đại diện của qesoft
@qesoft
Cờ của India Noida, India
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 11 năm 2008
0 Đề xuất

qesoft

Trực tuyến Ngoại tuyến
Quantum ElectroSoft Pvt Ltd are fast growing website development and Web based application development company. We have necessary experience to develop simple website to large complex website system. we have expertise in JAVA, PHP And .net Technology. we are specialize in following type of system 1) web base E-commerce system(Os-Commerce, Zen cart, Magneto, X-cart, CS-cart) 2) community Network Portal 3) B2B, B2c, C2c Portal Design and Development 4) Web based Application Development 5) Java Based Vehicle tracking system. 6) Biometric Attendance system We offer six Month service with a website development and Web Based Application Development project with unlimited amendment till client satisfaction. ------------------------------------------------------------------------------------------
$10 USD/giờ
3 đánh giá
1.0
  • 14%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự