Hình đại diện của Manchil IT Solution
@qingbi53
Cờ của China Dan Dong, China
Làm thành viên từ 8 tháng 8, 2018
0 Đề xuất

Manchil IT Solution

Trực tuyến Ngoại tuyến
***HIGH QUALITY / QUICK RESULT / BEST PRICE*** We have rich of experiences in follows : - 10+ yr exp. in C++/C# - Artificial Intelligencel, Machine Learning - Solid experience in Windows Desktop Development - Deep knowledge of maths, esp. in Probability&Stats. (MSc in Mathematics) - Expertise in Statistical Analysis and Mathematical Finance - 3+ yr exp. in ACM/ICPC (Algorithm) - 2+ yr exp. in Image Processing/Music synth/Voice synth - Business system/Office automation - Expertise in Algo Trading and Financial series analysis We promise high-quality results in: - Windows Desktop App - Algorithm - Machine Learning - Mathematics - Finance, Statistics, Time series - Meta trader, Algorithm Trading, NinjaTrader, TradingView - Office Automation - Photobooth/Kiosk - Betting bot C#/C++/Qt/Java/Python/.NET/PHP/MQL/NodeJS/AngularJS We want to keep a long relationship with employers. Thanks for your time
$35 USD/hr
14 nhận xét
4.7
  • 93%Công việc đã Hoàn thành
  • 83%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

.NET/ASP.NET/VB.NET

Oct 2012 - Jul 2018 (5 years)

I have worked with various .NET/[login to view URL] projects on Upwork so far.

Java Software Development

Oct 2012 - Jul 2018 (5 years)

I have worked with various web/app projects by using Java on Upwork so far.

C/C++/Qt/C# Desktop Applications

Oct 2012 - Jul 2018 (5 years)

I have developed various C/C++/Qt/C# desktop applications on Upwork so far.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự