Ảnh đại diện của qpsantos
@qpsantos
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 07 năm 2008
0 Đề xuất

qpsantos

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am 20 year-old, a marketing assistant and writer. I know poetry and literature and hence, my creativity which stems from these roots are used to its optimum through my participation in web building. I've been writing SEO articles, technical papers, and academic papers for the past four years now. I also ghostwrite in local magazines here in the Philippines. As a freshgraduate, I am now focused in achieving my goals as a marketing assistant--and also crafting my writing prowess... POtential clients can always send queries and requests to me, and i am more than willing to give considerable rates for my works...
$3 USD/giờ
3 đánh giá
1.6
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự