Hình đại diện của Qualiteam
@Qualiteam
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 12 năm 2006
0 Đề xuất

Qualiteam

Trực tuyến Ngoại tuyến
Qualiteam is an information technology company specializing in ecommerce-focused technology solutions. Services provided by Qualiteam include consulting, high-end ecommerce development, system integration/migration, and meeting customer's outsourcing need for information technology professionals. Our expertise includes custom internet application development, system integration and migration, ecommerce web site design and developing database driven client/server applications. Consultants and programmers at Qualiteam always strive to work with customers as a team in developing robust and scalable electronic commerce solutions that facilitate overall operation of the internet business. Experienced developers: PHP, MySQL, Java Script, Angular, React framework, Ajax, XML. Experienced designers for unique, catchy website design creation.
$49 USD/Giờ
các đánh giá về 21
5.8
  • 78%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 44%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự