Ảnh đại diện của Qualiteam
@Qualiteam
Member since Ngày 08 tháng 12 năm 2006
0 Đề xuất

Qualiteam

Trực tuyến Ngoại tuyến
Qualiteam is an information technology company specializing in ecommerce-focused technology solutions. Services provided by Qualiteam include consulting, high-end ecommerce development, system integration/migration, and meeting customer's outsourcing need for information technology professionals. Our expertise includes custom internet application development, system integration and migration, ecommerce web site design and developing database driven client/server applications. Consultants and programmers at Qualiteam always strive to work with customers as a team in developing robust and scalable electronic commerce solutions that facilitate overall operation of the internet business. Experienced developers: PHP, MySQL, Java Script, Angular, React framework, Ajax, XML. Experienced designers for unique, catchy website design creation.
$49 USD/giờ
21 đánh giá
5.8
  • 78%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 44%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự