Hình đại diện của qweb
@qweb
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 31 tháng 08 năm 2004
0 Đề xuất

qweb

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are a group of web programmers and designers looking for challenging jobs here in [login to view URL] specialize in Web Development,Graphics Creation and Software Development services. We also do website updations and bug fixing jobs. Our team size includes, 5 Web Programmers 2 Web/Graphics Designers Areas of Focus Web Applications In Windows and Unix Platforms, Web Design,Template Creations, Web graphics creation and optimization, Software development, Client server applications in windows environment, Our Programming skillset includes, ASP,CGI,Perl,PHPVB,C++,HTML,DHTML,Javascript,VBscript. The applications we worked for our Getafreelancer clients includes, Shopping carts with payment integration. Automatic (UPS/USPS/Fedex)shiping rate calculations, Auction sites, Message boards, Miva cart installation, customization and updations, Website Content Managment Systems, Web scrapping, Mass mailing and newsletter management, Search Engine Optimization. etc. Thanks.
$7 USD/hr
2 nhận xét
4.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự