Ảnh đại diện của Radzx
@Radzx
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Thành viên từ September, 2007
0 Đề xuất

Syndicate Tech

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been into Internet Marketing from 2004, I have a long list of expertise which i will tell you once you Hire me, I can do Keyword Research, On Page & Offpage SEO, eBook Cover Design & Proof Reading, I can install & maintain Scripts/CMS System like Magento, Joomla, Wordpress etc. Can do almost everything related to webhosting & cPanel.
$5 USD/giờ
3 đánh giá
1.6
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự