Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
banglore city, india
$15 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 10:34 SA
Đã tham gia vào tháng 8 11, 2020
0 Khuyến nghị

Himanshu A.

@RaghavRawat1729

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
banglore city, india
$15 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

LOGO DESIGN | TOP 5% | GRAPHIC DESIGN| BRANDING|

Hello! I'm Himanshu, an expert in creative logo designs and prompt engineering specializing in generating high-quality Octane-rendered AI images and design illustrations. With a passion for artificial intelligence and a knack for creative design, I have honed my skills to deliver exceptional results. As an AI prompter, I leverage the power of language models to create engaging and insightful content. I possess a deep understanding of the nuances of AI systems, allowing me to craft prompts that elicit accurate and meaningful responses. Whether you need assistance with brainstorming ideas, generating compelling narratives, or refining existing concepts, I can provide you with the expertise you need. Additionally, I have a strong background in creating visually stunning designs and illustrations. Using cutting-edge tools and techniques, I can transform concepts into captivating visuals that bring your ideas to life. If you're seeking an AI prompter who can generate high-quality Octane-rendered AI images and design illustrations that captivate and inspire, look no further. Let's collaborate to bring your ideas to fruition and create extraordinary experiences together.

Liên hệ Himanshu A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11207013
11814942
11684631
11207013
11814942
11684631

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Print on demand

DesignLabXpress
thg 7 2023 - Hiện tại
Creating visually appealing and trendy designs and logos for t-shirts and other collectibles.

Bằng cấp

Applications of AI

Great Learning Platform
2023
It was an online course on the fundamentals of applications of AI and effective use of AI tools.

Liên hệ Himanshu A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.