Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
sahiwal, pakistan
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 10:52 SA
Đã tham gia vào tháng 11 19, 2023
0 Khuyến nghị

Tayyab H.

@ragpoottayyab140

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
sahiwal, pakistan
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

I am a Video Editor.

As a video editor, you are the storyteller behind the scenes, weaving together visuals, sounds, and emotions to create captivating and impactful narratives. Your canvas is the screen, and your tools are the software and your creative instincts. With an eye for detail and a deep understanding of pacing, composition, and continuity, you meticulously assemble raw footage into a cohesive and compelling story. You have a keen sense of rhythm and timing, knowing when to cut, fade, or transition between scenes to maintain the flow and engagement of the audience. Your creativity shines as you manipulate colors, contrast, and effects, transforming ordinary footage into a visually stunning masterpiece. Whether it's adding subtle enhancements or crafting elaborate visual effects, you have the technical skills to bring imagination to life. Sound design is your symphony. You carefully select music, layer audio tracks, and synchronize sound effects, enhancing the mood and evoking emotions that complement the visuals, making the audience feel every moment. Collaboration is at the core of your work. You collaborate closely with directors, producers, and other creatives, interpreting their vision and bringing it to fruition. You're adaptable and receptive to feedback, ensuring the final product aligns with the project's objectives and resonates with the intended audience. Your passion for storytelling drives you to constantly explore new techniques, trends, and technologies in the ever-evolving world of video editing. You're a problem solver, overcoming challenges and pushing boundaries to deliver exceptional content that leaves a lasting impact.

Liên hệ Tayyab H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11511042
11511042

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Tayyab H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.