Hình đại diện của rahirk
@rahirk
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 05 năm 2005
0 Đề xuất

rahirk

Trực tuyến Ngoại tuyến
Over 13 years of comprehensive IT experience in software design, development, testing and maintenance of application software. Extensive experience in Sybase, Oracle, SQL Server and DEC-Rdb database using stored procedures and embedded SQL. Proficient in client / server programming using C++, VC++, MFC, Win32API and Visual Basic. Knowledge of .NET technology using C#. Exhaustively worked on VAX/VMS System, using DEC-Rdb, DECforms, DEC-C, DEC-Fortran and VAX-COBOL language. Major area of experience includes (i) Point of Sale system, (ii) Unified messaging solution for a communication technology solution company, (iii) Y2K analysis and Database reengineering of Plant Maintenance and Management System for a large Auto parts manufacturing company and (iv) E&P Data Management and Information System, Well Log Information System, Map based Info. Retrieval system, Reservoir Simulation, Graphics Program Generator for a large Oil & Gas Company. TECHNICAL SKILLS Platform: Intel based PC / Server, DEC-Alpha, VAX-3400, IBM-3083. OS: Windows XP/2000/NT/9x, UNIX, Open VAX/VMS, IBM/MVS, XENIX and DOS. Language : Visual C++, VB, C / C++, Java, T-SQL, XML, VBA, Java scripts, Basic, Fortran, Cobol, DCL and Assembly. Database: Sybase, SQL Server 2000, Oracle 9i, DEC-Rdb, Access, Excel, CSV, DbaseIV, ISAM and VSAM. Tools: GD Pro, Power Designer, Rational Rose, Lotus Notes R5, Visio, IQ Reports, Active X, COM, ADO, ODBC, CMVC, Visual Slick, MFC, Visual Café, KSh Shell script, DEC-Forms, Visual Source Safe, Install Shield Professional 6.0, Lotus Notes R5.1, Net Express, Power Builder 7, DTS, JCL, RMU, TSO, CLIST, VMS System calls, Backup and ISPF.
$30 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự