Ảnh đại diện của rahul6424
@rahul6424
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 05 năm 2012
0 Đề xuất

rahul6424

Trực tuyến Ngoại tuyến
Highly competent and unique profile in nodejs, Having 5+ years of nodejs working experience.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
0.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Android and PhoneGap Experience

Jul 2011 - Aug 2013 (2 years)

Currently working is same MNC

Giáo dục

B.TECH

2007 - 2011 (4 years)

Bằng cấp

CORE JAVA & ADVANCE JAVA (CJV4) (2012)

NIIT

core JAVA & advance JAVA includes full concept of java including every thing like inheritance, polymorphism, jdbc, mvc, jsp, servlet, j2ee, swings, exceptions, and all the things

Các xuất bản

Visvesvaraya Technological University

Visvesvaraya Technological University is the 3rd top university in the world. I completed my degree with a highly reputated college in bangaore with more than 82% in my degree.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự