Ảnh đại diện của raimagic7
@raimagic7
Thành viên từ March, 2007
0 Đề xuất

raimagic7

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have worked as English editor/proofreader for over 10 years and 8 years as a content writer with background on search engine optimization. I have edited and proofread various types of documents, such as student essays, application documents, business documents, ESL documents, book manuscripts, dissertations, scientific reports, and many more. I have also written news, press releases, and articles and web content on wide variety of topics and niches. Moreover, I have ghostwritten several ebooks for clients. I stick to given deadlines and instructions and love to submit only quality work that pass client standards.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
0.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự