Ảnh đại diện của RainbowSearches
@RainbowSearches
Cờ của Lebanon Brummana, Lebanon
Thành viên từ January, 2007
0 Đề xuất

Linda (RainbowSearches)

Trực tuyến Ngoại tuyến
I was a Researcher with Google Answers from its inception in May 2002 until the service was discontinued by Google in December 2006. My researcher name was rainbow-ga and I've answered approximately 1300 questions with a rating of 4.79. An American based in the Middle East, I have a full command of both English and Arabic, and modest knowledge of French. See my webpage here:
$10 USD/giờ
9 đánh giá
4.1
  • 91%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự