Ảnh đại diện của rainweb
@rainweb
Member since Ngày 09 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

rainweb

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a professional programmer and working on this field for several years. I have also skills to make 2d games for Android & iOS using cocos2d & cocos2dx.
$15 USD/giờ
23 đánh giá
4.8
  • 92%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 16%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Experienced PHP and Wordpress expert

Jan 2009

I have developed so many wordpress integrated systems, plugins, PHP functionality enhancement, Ajax based plugins etc.

Giáo dục

B.Sc in Computer Science & Engineering

2008 - 2012 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự