Ảnh đại diện của rajeevr75
@rajeevr75
Cờ của India Raipur, India
Thành viên từ June, 2009
0 Đề xuất

rajeevr75

Trực tuyến Ngoại tuyến
Intuition Infotech Team is expert on following - Programming languages: C, C++, VB, Java, , VB.NET, ASP.NET, C#, ASP, J2EE, Java Script, VB Script, HTML/DHTML/XML Database/RDBMS: MS SQL Server, Oracle, My SQL, Lotus Notes, MS Access 2000 O/s Platform: MS Windows, NT, 95, 98, 2000, XP Graphic Design Tools: Adobe Photoshop CS, Adobe image ready, Corel Draw 12, Adobe illustrator Web Designing Tools: Macromedia Dream Weaver, Macromedia Fireworks Our Enterprise Web Solutions include: •Website Development •Software Development •Rich Internet Applications •e-Commerce Platforms and Tools •Content Management Solutions •Website Design Assessment •Custom Solutions •Search Engine Optimization •Pay per Click (Paid Search) •Web Analytics •Domain Registration and Hosting Our Enterprise Software Solutions include: Enterprise Resource Planning(ERP)Applications
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự