Ảnh đại diện của rajendrasingh182
@rajendrasingh182
Cờ của India Dehradun, India
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 03 năm 2015
6 Đề xuất

rajendrasingh182

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have good command over Email Server Configuration and Web Development. Provide Solution for Email Marketing, Linux, Mailwizz & Interspire needs. Have Administration experience on Linux servers and Database Optimization. Have been managing PowerMTA servers since 2013, have deep experience on PowerMTA. My solution can allow you to send 60 M emails in a month to inbox. Currently serving to many Clients around the world on their sending infrastructures. Deliverability experience with topmost ISPs Gmail,Hotmail and Yahoo etc. Currently open to Provide Email Marketing Service, Website and web applications development Expertise:- Web Development Web Application Development System Administrator PowerMTA Administrator Mailwizz Installation and Setup Interspire Email Marketer Setup Database Optimization Email Deliverability Specialist You can contact me at any time to discuss about your project. Boost your business with me. Skype: Powermtakudos Mobile: +91-9592220003
$25 USD/giờ
24 đánh giá
4.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Network Engineer

Nov 2014

Bulk Email Server Configuration and Email Service Provider.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự