Hình đại diện của Rajesh
@Rajesh
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 02 năm 2004
0 Đề xuất

Rajesh

Trực tuyến Ngoại tuyến
Experience Summary I started programming back in 1991 on Mainframe system using COBOL on VAX/VMS 8650 system. Then came the wave of the 4GLs and I shifted over to working on Foxpro, dBase, Clipper, Visual Basic 4 & PowerBuilder 4 over Novell Netware & StandAlone Systems. This continued till the end of 1996. With the due course of time I shifted over to GUI on windows 32 bit platform, and started working in Visual Basic 6, Oracle, SQL Server, MS ACCESS etc. on Windows 9x/NT platforms. During the same time I also developed skills in AS/400 environment using RPG/400, COBOL/400, DB2/400. With the wave of Internet & Intranet I worked in ASP, VBScript, JavaScript, HTML, mySQL, PHP etc. Since November 2002, I am working in ASP.NET / VB.NET. My expertise is in databased applications programming. During my 10+ years experience, I have developed various databased applications (mainframe based, stand alone, client/server, 3 tier) using various programming languages and tools. RDBMS Languages Oracle SQL Server Sybase MySql Gupta SQL Access DB2 Foxpro Visual Basic (Ver.4--6) Power Builder (Ver.4--5.5) Foxpro (Ver. 2.0--VFP 6) Clipper (Summer 87--ver 5.3) CA Visual Objects Cobol (AS400/VAX/MS/Wipro) C/C++/VC++ VB.NET Flagship(Linux) Web Third Party Tools ASP HTML/DHTML Javascript VBScript ASP.NET XML Apex/ComponentOne Tools True DB Grid Pro True DB Reports True DB Input Pro True Data Control VS Flexi Grid Seagate Crystal Reports Sheridan Active Input Pro. MacroMedia Flash Platforms Others AS/400 Windows NT/2000 Windows 9x Novell NetWare Linux MS Dos/PC Dos DBA Services Data Transformation Security Analysis Data Processing
$12 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự