Ảnh đại diện của rajkavikumar
@rajkavikumar
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 05 năm 2009
0 Đề xuất

rajkavikumar

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are a group of automation service providers. We have more than 6 yrs of experience in providing automation services. We have expertise in creating web crawlers (web query) for data scraping & data uploading projects, We have completed lots of web crawlers which we have made for different Directories and database sites like , , , , , , , , , , , and for many sites. We also have created Automation for report geneartion.
$10 USD/giờ
9 đánh giá
4.0
  • 73%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Analyst Developer

Dec 2010

I have more than 4 yrs of experience of excel vba programming, I am mainly expert in creating web forms and web crawler (web query) for data scraping & data uploading

Giáo dục

B COM

2002 - 2007 (5 years)

Qualifications

Sport Award (2009)

Eclerx PVT LTD

This award I received for a reporting and Data scraping sofware written in VBA

Các xuất bản

VBA Developer

VBA developer

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự