Hình đại diện của rajkavikumar
@rajkavikumar
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 05 năm 2009
0 Đề xuất

rajkavikumar

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are a group of automation service providers. We have more than 6 yrs of experience in providing automation services. We have expertise in creating web crawlers (web query) for data scraping & data uploading projects, We have completed lots of web crawlers which we have made for different Directories and database sites like [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL] and for many sites. We also have created Automation for report geneartion.
$10 USD/hr
9 nhận xét
4.0
  • 73%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Analyst Developer

Dec 2010

I have more than 4 yrs of experience of excel vba programming, I am mainly expert in creating web forms and web crawler (web query) for data scraping & data uploading

Giáo dục

B COM

2002 - 2007 (5 years)

Bằng Cấp

Sport Award (2009)

Eclerx PVT LTD

This award I received for a reporting and Data scraping sofware written in VBA

Các xuất bản

VBA Developer

VBA developer

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự