Hình đại diện của rajnish418
@rajnish418
Cờ của India Sonipat, India
Làm thành viên từ 2 tháng 4, 2010
0 Đề xuất

rajnish418

Trực tuyến Ngoại tuyến
By profession i am working in Digital Marketing from last 6 years and certified partner of Google Adwords & Microsoft Bingads. Handling the responsibilities of SEM, PPC, SEO, SMO, SME, E-mail Marketing, Affiliate Marketing and Leads Generation & CPL. I have run a lot of successful SEM & campaigns.
$10 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

Sr. Online Marketing Executive

Sep 2014 - Apr 2015 (7 months)

Responsibilities:  All SEO, SMO, SEM Activities like On Page Optimization, off page Optimization, reporting, social media optimization, search engine marketing etc.  Working on PPC campaign Like Google Adwords, Bing Ads & other ads networks.  Working on Google Analytics, Webmaster tool, keyword, display planner, Adwords Editor & Bing Ads Editor etc.  Also doing e-mail marketing, affiliate marketing & leads generation campaigns.

Online Marketing Executive

Dec 2012 - Sep 2014 (1 year)

Responsibilities:  All SEO Activities like On Page Optimization, off page Optimization, reporting.  Working on PPC Campaign like Google Adwords, Microsoft Ad Center, Facebook etc.  Also doing other activities like SMO, Affiliate Marketing etc.  Working on home project and some of our client projects.  Working on Google Analytics, Webmaster tool, keyword & display planner etc.

SEO Consultant

Aug 2010 - Nov 2012 (2 years)

Responsibilities:  All SEO, SEM, PPC, Display Advertising, CPL & CPA Campaigns.  Projects Reporting.  Handled a team of 8-10 peoples.  Worked on more than 300 clients projects.  Also worked on E-mail Marketing Campaigns.

Support Executive

May 2009 - Aug 2010 (1 year)

All on page optimization & off page optimization activities of search engine optimization like directory submission, article submission, link exchange, blog posting & commenting, press release submission, classified submission, guest post, PDF submission, PPT submission, business listing etc.

Giáo dục

B.A

2006 - 2009 (3 years)

Bằng Cấp

Google Adwords Partner (2015)

Google

I have certified partner of Google Adwords.

Bingads (2015)

Microsoft

I have certified partner of Microsoft Bingads.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự