Profile image of RajshreeDugar
@RajshreeDugar
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 10 năm 2007
0 Đề xuất

RajshreeDugar

Online Offline
Software Development Expertise:- C++ ( Including STL, Boost), Visual C++ (MFC, Win32 API), Microsoft Windows (Including system programming), Microsoft .NET and related technologies including C/C++, C#, VB.NET,ASP.NET, CrystalReports etc. Template (traits) based C++ programming, with extensive use of STL. Object Oriented Analysis / Design ( OOA/OOD). Network and distributed applications development. Multi-process, Multi-Threaded synchronized software systems, Inter Process Communication(IPC), custom Graphical User Interface (GUI), COM, ActiveX controls, XML, Appropriate use of design patterns where applicable. Database Development ODBC, ADO, OLEDB, JDBC, Internet Applications Microsoft Information Server (IIS) TCP/IP Sockets Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook), Office Automation Databases:- MySQL, MS SQL server (Standard SQL DDL and DML), Oracle, MS Access GUI Tools /Frameworks:- Microsoft Visual Studio ( 5.0, 6.0, .NET 2003, 2005) MFC(Microsoft Foundation Classes) Windows API Help authoring tools:- Forehelp, MS HTML Help
các đánh giá về 4
3.4
  • 80%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự