Hình đại diện của RajshreeDugar
@RajshreeDugar
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 10 năm 2007
0 Đề xuất

RajshreeDugar

Trực tuyến Ngoại tuyến
Software Development Expertise:- C++ ( Including STL, Boost), Visual C++ (MFC, Win32 API), Microsoft Windows (Including system programming), Microsoft .NET and related technologies including C/C++, C#, VB.NET,ASP.NET, CrystalReports etc. Template (traits) based C++ programming, with extensive use of STL. Object Oriented Analysis / Design ( OOA/OOD). Network and distributed applications development. Multi-process, Multi-Threaded synchronized software systems, Inter Process Communication(IPC), custom Graphical User Interface (GUI), COM, ActiveX controls, XML, Appropriate use of design patterns where applicable. Database Development ODBC, ADO, OLEDB, JDBC, [login to view URL] Internet Applications Microsoft Information Server (IIS) TCP/IP Sockets Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook), Office Automation Databases:- MySQL, MS SQL server (Standard SQL DDL and DML), Oracle, MS Access GUI Tools /Frameworks:- Microsoft Visual Studio ( 5.0, 6.0, .NET 2003, 2005) MFC(Microsoft Foundation Classes) Windows API Help authoring tools:- Forehelp, MS HTML Help
4 nhận xét
3.4
  • 80%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự