Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
surat, india
$15 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 8:55 SA
Đã tham gia vào tháng 10 4, 2023
4 Khuyến nghị

Raju B.

@rajubhalani

monthly-level-two.svg
5,0 (2 nhận xét)
3,6
3,6
100%
100%
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
surat, india
$15 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
50%
Tỉ Lệ Thuê Lại

Certified Javascript, React, Angular, Node, Nextjs

⭐⭐⭐⭐⭐ Certified Javascript Developer ⭐⭐⭐⭐⭐ Certified Angular Developer ⭐⭐⭐⭐⭐ MERN Stack Developer ⭐⭐⭐⭐⭐ MEAN Stack Developer ⭐⭐⭐⭐⭐ 7+ Years of Experience ⭐ My Working Process: ✅ Listen to your needs ✅ Prepare Flow chart ✅ Provide suggestions ✅ Divide work in phases ✅ Prepare Sketch/Wireframe ✅ Designing Frontend ✅ Developing Backend ✅ Quality Insurance ✅ Get Feedback ✅ Unlimited Revision ✅ Lifetime Support ✅ 100% Satisfaction ⭐ Industried I'm Proficient in: ✅ ERP and CRM System ✅ Saas Product ✅ Healthcare ✅ Real Estate ✅ Tour & Travel ✅ Financial App ✅ Educational Portal ✅ Recruitement Agency ✅ Online Food Delivery App ✅ Multivendor E-commerce Store ⭐ My Core Skills and Expertise: ⭐ My Backend Skills: ✔️ Node.js ✔️ Express.js ✔️ Nest.js ✔️ Next.js ✔️ Nuxt.js ⭐ My Frontend Skills: ✔️ React ✔️ Vue ✔️ Angular ✔️ TypeScript ⭐ Database: ✔️ MongoDB ✔️ PostgreSQL ✔️ MySQL ✔️ DynamoDB ⭐ UI Libraries: ✔️ Tailwind CSS ✔️ Material UI ✔️ Ant Design ✔️ Chakra UI ⭐ State Management and Authentication: ✔️ Redux/Redux-Thunk ✔️ React Context API ✔️ NgRx ✔️ Auth0 ⭐ Forms and Validation: ✔️ React Hook Form ✔️ Formik ✔️ Yup ⭐ Real-time Communication and Messaging: ✔️ GraphQL ✔️ [login to view URL] ✔️ MQTT ⭐ Data Grid and Visualization: ✔️ Ag-Grid ✔️ Chart.js ✔️ ApexCharts ⭐ Data Handling and Databases: ✔️ TypeORM ✔️ Redis ⭐ Design Tools: ✔️ Figma ✔️ Adobe XD ⭐ Firebase: ✔️ Firebase Firestore ✔️ Firebase Realtime Database ✔️ Firebase Cloud Storage ✔️ Firebase Cloud Functions ✔️ Firebase Authentication ✔️ Firebase App Check ✔️ Firebase Hosting ⭐ AWS Services: ✔️ AWS S3 ✔️ AWS SES ✔️ AWS SNS ✔️ AWS Amplify ✔️ AWS EC2 ✔️ AWS RDS ✔️ AWS Lambda Functions ✔️ Google Cloud ⭐ Advanced Skills: ✔️ PWA Support (Service Worker) ✔️ i18n (Localization / Multi-Language Support) ✔️ Real-time Update Capabilities ✔️ Two-Factor Authentication (2FA) ✔️ Role-Based Access Control (RBAC)

Liên hệ Raju B. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11445282
11445186
11444571
11444218
11445282
11445186
11444571
11444218

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 2 trong số 2 nhận xét
Lọc nhận xét theo:
5,0
$300,00 USD
Good professional freelancer
React.js
Typescript
Javascript ES6
C
Cờ của Eliyahu C.
@cohneli
1 tháng trước
5,0
$360,00 USD
He provided good quality codebase in timely manner, I am satisfied with his structure and knowledge in all react.js tech stacks. I would work with him. I highly recommend him. Thanks.
JavaScript
CSS
HTML5
React.js
Tailwind CSS
L
Cờ của Fei X.
@Ling19329
5 tháng trước

Học vấn

Master of Computer Applications (MCA)

Gujarat Technological University (GTU), India 2012 - 2015
(3 năm)

Bằng cấp

Certified Javascript Developer

Nodejs, Reactjs, Angular, Nextjs, Nuxtjs, Typescript
2023
I am Certified Javascript Developer

Liên hệ Raju B. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.