Ảnh đại diện của ramireddy
@ramireddy
Thành viên từ February, 2004
0 Đề xuất

ramireddy 

Extensive experience implementing and designing frameworks. Possess fair understanding of Enterprise application integration and B2B integration using Biztalk server Proven knowledge and extensive experience in the areas of Client Server as well as Web based Application Development for various US based Clients. Involved in designing, developing, coding and maintaining applications on Microsoft Technologies and Windows NT/Windows 2000 platforms using C#, , , VB, ASP, JavaScript, VB Script, XML, XSL, HTML, DHTML, Oracle 7.x, SQL Server 7.0, SQL Server 2000, Biztalk server. Currently working on .NET Technology. Skills Profile Operating Systems Windows NT, Windows 2000 Languages/servers VB 6.0, C, C#, ASP. Net, Biztalk server, Commerceserver Script XML, XSL, SOAP, ASP, HTML, JavaScript RDBMS MS SQL Server 7.0/2000, MS-Access Middleware MTS, COM+ Web server Applications IIS 4.0/5.0 Tools Visual SourceSafe, Erwin, Ms-Project Methodologies RUP, UML Some of the clients I worked : Microsoft,ChemPoint,Creative Planet,Planet Soft and TiE
$8 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự