Profile image of ramkrushnashelke
@ramkrushnashelke
Member since September, 2009
0 Đề xuất

Parth Software Solutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I had experienced in MFC, VC++, ATL/COM. Activex, Multithreding, C#.Net, SQL server 2008.
$10 USD/giờ
6 đánh giá
4.1
 • 67%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • image of evictorvs Stage 5 (E) $222.00 USD

  “As usual, the Professional did a good job :-)”

 • image of evictorvs Stage 5 (D) II $111.00 USD

  “Again and again the professional delivers Outstanding Results and proves Excellence and Proficiency ... Definitely an asset and as usual highly recommended !”

 • image of evictorvs Phase V (c) $200.00 USD

  “As usual the professional delivers exceptional quality coding, follows the requirements, and has excellent communication skills. Highly recommended !”

 • image of evictorvs Phase V (b) $200.00 USD

  “Third project with the Professional, and as usual he delivers on time and on budget ! Takes care of fine details. Highly Recommnded”

 • image of evictorvs Phase V (a) $200.00 USD

  “Second project in a row with the professional, and again Top Rating 5/5”

 • image of evictorvs Phase III $200.00 USD

  “Excellent Skills, Reasonable Bid, Very Friendly, Deliver exactly as requested, highly recommended. A 10 rating surely”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự