Hình đại diện của randini2010
@randini2010
Làm thành viên từ 26 tháng 5, 2010
0 Đề xuất

randini2010

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been a web designer for over 10 year now. I program in PHP, HTML, CSS, and JAVA. I have built an estimated 3000 or more websites. I am also a professional graphics designer. Building logos, banners, headers, footers, optin forms, and more. I have built sites for many Government officials, large companies, and more. I also love the small jobs like new businesses, 1 page sites and such. I would love to work on your project! I work hard, fast and under budget. But that does not mean sloppy work! I will continue work on your job until you are 200% satisfied!
$12 USD/hr
1 Nhận xét
1.4
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự